26/08/2022

Chia sẻ

Năm 2022, Nhóm phát triển website của Monda đã được hợp tác cùng DEPOCEN để tư vấn, thiết kế dự án website:

Công ty Cổ phần Trung tâm Nghiên cứu Chính sách và Phát triển, sau đây gọi tắt là DEPOCEN, được thành lập năm 2005 dưới hình thức tổ chức nghiên cứu độc lập. DEPOCEN đã xây dựng được uy tín trong cộng đồng tư vấn, nghiên cứu chính sách và phát triển thông qua những nghiên cứu của mình về các vấn đề kinh tế – xã hội. Các hoạt động kinh doanh cốt lõi của DEPOCEN bao gồm: Nghiên cứu, Tư vấn và Thực hiện khảo sát, Đào tạo.

Nghiên cứu khoa học

DEPOCEN đã thực hiện nhiều dự án nghiên cứu trên các lĩnh vực kinh tế – xã hội khác nhau, từ chính sách kinh tế vĩ mô, tài chính công, chính sách công, đổi mới và năng lực cạnh tranh trong doanh nghiệp, xây dựng và dự báo sử dụng kinh tế lượng, tự do hóa thương mại, dịch vụ công, cho đến những nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của các chương trình can thiệp xóa đói giảm nghèo, phúc lợi gia đình, giáo dục, y tế công, cấp nước và vệ sinh môi trường, v.v… Nhiều kết quả nghiên cứu của DEPOCEN đã được xuất bản trên các tạp chí quốc tế, sách tham khảo.

Hoạt động tư vấn

DEPOCEN cung cấp dịch vụ tư vấn chất lượng cao cho nhiều tổ chức, cơ quan và nhà tài trợ quốc tế Việt Nam. Trung tâm đã tạo dựng được uy tín như một trong những tổ chức thiết kế và thực hiện các nghiên cứu đánh giá dựa trên bằng chứng hàng đầu Việt Nam trong nhiều lĩnh vực như quản lý, dịch vụ công; giáo dục; công nghệ và đổi mới; giảm nghèo, phát triển nông nghiệp và nông thôn, điện khí hóa, cấp nước và vệ sinh môi trường; y tế cộng đồng, và các vấn đề chung như bình đẳng giới, an sinh xã hội.

Đào tạo

Kể từ năm 2008, DEPOCEN cung cấp các khóa đào tạo về Kinh tế lượng, thiết kế Khảo sát và Nghiên cứu, các phần mềm thống kê (CSPro, SPSS, STATA), Giám sát và Đánh giá (M&E), thiết kế và vận hành hệ thống Giám sát và Đánh giá, Quản lý Dự án, và Đánh giá Tác động cho nhiều cơ quan, tổ chức.

Kể từ năm 2019, dưới sự chỉ đạo của Giáo sư Lê Văn Cường, DEPOCEN điều hành Trung tâm Đào tạo và Nghiên cứu nâng cao về Kinh tế và Khoa học Dữ liệu (tên tiếng Anh là Center for Advanced Studies in Economics and Data Science – CASED); tổ chức thành công Chương trình Dự bị Thạc sĩ-Tiến sĩ khối ngành Kinh tế, các khóa đào tạo ngắn hạn về Phân tích số liệu với phần mềm Stata, R; Suy luận nhân quả và Chính sách công; Toán cho khối ngành Kinh tế; cùng với hơn 30 hội thảo về kinh tế và phi kinh tế (y tế công, chính sách, sử học,…).

“Để có một website chuyên nghiệp từ nội dung đến hình ảnh như dự án hợp tác với Di sản Tràng An, hãy để lại số điện thoại, Monda sẽ giúp bạn tận nơi”