11/05/2020

Chia sẻ

Năm 2017 , Nhóm phát triển website của Monda đã được hợp tác cùng PJICO để tư vấn, thiết kế nhiều dự án website:

 

1. Hệ thống website Bảo Hiểm PJICO:
Sản phẩm thực tế xem tại: https://www.pjico.com.vn/

 

Giao diện website Bảo Hiểm PJICO

 

 

2. Hệ thống website Bảo Hiểm Trực Tuyến Tại PJICO:
Sản phẩm thực tế xem tại: http://climaterisk.org.vn/

 

Giao diện website Bảo Hiểm Trực Tuyến Tại PJICO

 

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm PETROLIMEX (trước đây là Công ty Cổ phần Bảo hiểm PJICO) thành lập ngày 15.06.1995, gồm 7 cổ đông sáng lập đều là những tổ chức kinh tế lớn của nhà nước, có tiềm năng, uy tín ở cả trong và ngoài nước.

 

Là Nhà bảo hiểm đầu tiên tại Việt Nam hoạt động theo mô hình cổ phần, luôn luôn không ngừng lớn mạnh, và đã có được một hình ảnh, một niềm tin thực sự trong tâm trí khách hàng, từ khi thành lập đến nay Tổng Công ty Bảo hiểm PETROLIMEX (PJICO) phấn đấu trở thành 1 trong 4 đơn vị dẫn đầu trên thị trường Việt Nam về bảo hiểm phi nhân thọ.

 

Với một mô hình doanh nghiệp đang được Nhà nước khuyến khích, ủng hộ, với một chính sách về phí bảo hiểm, và đặc biệt là sự phục vụ hiệu quả, tận tình chu đáo, PJICO đã có được một hình ảnh, một niềm tin thực sự trong tâm trí khách hàng.

 

“ Để có một website chuyên nghiệp từ nội dung đến hình ảnh như các dự án hợp tác với PJICO, hãy để lại số điện thoại, Monda sẽ giúp bạn tận nơi ”