11/05/2020

Chia sẻ

2018 – đến nay , Nhóm phát triển website của Monda đã được hợp tác cùng UNDP để tư vấn, thiết kế nhiều dự án website:

 

1. Hệ thống website Chỉ số rủi ro khí hậu Việt Nam – nhiều giai đoạn:
Sản phẩm thực tế xem tại: http://climaterisk.org.vn/

 

Giao diện website Chỉ số rủi ro khí hậu Việt Nam

 

Chỉ số Rủi Ro khí hậu Việt Nam – Dữ liệu để nhận diện rủi ro, phục vụ dự báo xu thế chuyển đổi các mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững

 

Trang thông tin này được xây dựng với mong muốn tổng hợp và cung cấp các dữ liệu hiện có của các ngành và lĩnh vực dễ bị tổn thương với biến đổi khí hậu, cũng như cung cấp các dữ liệu được ước lượng và chuẩn hoá ở cấp huyện liên quan đến các nguy cơ thiên tai và kịch bản biến đổi khí hậu của Việt Nam (IMHEN, 2016). Các thông tin này được chia sẻ rộng rãi giúp các cơ quan, tổ chức có thêm các cơ sở thông tin và khoa học để hỗ trợ công tác đánh giá rủi ro, lập kế hoạch. Chúng tôi hy vọng rằng các thông tin này sẽ góp phần thúc đẩy việc chia sẻ thông tin liên ngành, và ứng dụng rộng rãi các thông tin dữ liệu liên quan đến biến đổi khí hậu để phục vụ các công tác lập kế hoạch, quy hoạch, nghiên cứu và phát triển các mô hình, ứng dụng vào phân tích chính sách và thực tiễn thực hiện công tác biến đổi khí hậu ở Việt Nam.

 

2. Hệ thống website Climate Business Index:
Sản phẩm thực tế xem tại: http://cbi.undp.org.vn/

 

Giao diện website Climate Business Index

 

Giao diện và các thông tin, tài liệu trình bày trên trang web này không đại diện cho bất cứ ý kiến, quan điểm nào từ Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP) liên quan tới tình trạng pháp lý của bất cứ quốc gia, lãnh thổ, hoặc cá nhân tổ chức nào; không giới hạn bất cứ rào cản, biên giới nào. Các tài liệu tham khảo thu thập từ các nguồn bên ngoài có thể không tuân theo quy chuẩn xuất bản của UNDP. Việc đề cập tới tên và sản phẩm của doanh nghiệp không có nghĩa là chứng nhận từ Liên Hiệp Quốc. Trang web này có thể bao gồm thông tin, ý kiến và phát ngôn của nhiều cá nhân khác nhau. Liên Hiệp Quốc không đại diện hoặc xác nhận tính xác thực của bất cứ thông tin, ý kiến, phát ngôn hay bất cứ thông tin nào khác cung cấp bởi bất cứ cá nhân nào. Các phản hồi của cá nhân Doanh nghiệp tới bộ chỉ số sẽ không được công khai nếu không có sự đồng ý của Doanh nghiệp. Về thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ cbi.vn@undp.org.

 

2. Hệ thống website UNDP Event:
Sản phẩm thực tế xem tại: https://conference.undp.org.vn/

 

Giao diện website UNDP Event

“ Để có một website chuyên nghiệp từ nội dung đến hình ảnh như các dự án hợp tác với UNDP, hãy để lại số điện thoại, Monda sẽ giúp bạn tận nơi ”