11/05/2020

Chia sẻ

Năm 2019, Nhóm phát triển website của Monda đã được hợp tác cùng VnDirect để tư vấn, thiết kế  dự án website của VnDirect theo giao diện PC và Mobile độc lập:

 

1. Hệ thống website VnDirect :
Sản phẩm thực tế xem tại: https://www.vndirect.com.vn/

 

Giao diện website VnDirect PC

 

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT là một công ty chứng khoán tại Việt Nam, hoạt động trong lĩnh vực Tài chính – Chứng khoán theo giấy phép của Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) với những nghiệp vụ kinh doanh bao gồm: hoạt động môi giới,lưu ký chứng khoán,tư vấn tài chính doanh nghiệp, tự doanh, bảo lãnh phát hành và quản lý danh mục đầu tư. VNDIRECT là công ty thành viên của tập đoàn đầu tư tư nhân đa ngành IPA (IPA Investments Corporation). Đây là công ty chứng khoán duy nhất hiện nay tại Việt Nam tự xây dựng hệ thống giải pháp phần mềm và trung tâm dữ liệu của riêng mình với tốc độ xử lý khối lượng lệnh lớn nhất trong 1 giây.

 

Giao diện website VnDirect Mobile

“ Để có một website chuyên nghiệp từ nội dung đến hình ảnh như dự án VnDirect hãy để lại số điện thoại,  Monda sẽ giúp bạn tận nơi ”